My Artwork Style

Surrealism เป็นงานศิลปะที่มีลักษณะที่เหนือความเป็นจริง คืองานชนิดนี้จะเป็นการสร้างสรรค์มาจากจิตใต้สำนึก หรือ จินตนาการ และความฝัน โดยจะไม่คำนึงถึงหลักของเหตุผล ในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่ง จะมีทั้งที่แสดงออกมาในลักษณะ ของความ น่ากลัว วังเวง น่าพิศวง และ ในลักษณะอื่นๆ ก็ขึ้นอยู่กับตัวศิลปินเอง งานชนิดนี้จะได้รับอิทธิพลมาจากยุค Romantic และจะมีความเกี่ยวข้องกับ ทฤษฎี จิตวิเคราะห์ ของ Sigmund Freud


Sunday, May 27, 2012

ศิลปะยืนยาวชีวิตสั้น

ศิลปะ คืออะไร มีผู้ให้ความหมายอยู่มากมาย เราผู้ไม่รู้ ถ้าหากอยากรู้ก็ต้องหมั่นศึกษา ค้นคว้า หาความรู้และที่สำคัญ ลงมือปฎิบัติที่กิจที่ควรทำอยู่เป็นประจำ 

สำหรับศิลปะในความหมายของตนเองหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกทั้งที่พระเจ้าทรงสร้างและทั้งมนุษย์ได้สร้างแล้วเราเห็นในความงามในสิ่งนั้น เหมือนกับคำว่า ธรรมชาติ ที่เราไม่อาจเข้าใจว่าเกิดขึ้นได้ด้วยเพราะเหตุใด เราก็บอกว่ามันคือ ธรรมชาติ เพราะเราพยายามที่จะให้ความหมายของศิลปะจึงทำให้มันดูเป็นเรื่องยากเกินที่จะเข้าใจ พยายามที่จะเดินตามของคนที่บอกว่า นั่น คือ ศิลปะและนี่คือศิลปะ เพื่อให้คนที่ศึกษาทางด้านศิลปะยอมรับ

ทำให้บางสิ่งหายไปนั่นคือ จิตวิญญานแห่งการสร้างสรรค์ที่ทุกคนนั้นมีในธรรมชาติของตน ทำให้คนที่ให้คำนิยามก่อน พูดเรื่องศิลปะก่อน เป็นผู้ที่ถูกต้องที่สุด สิ่งนี้ดูเหมือนจะทำให้ศิลปะมีมูลค่าตามเงื่อนไขเวลา แต่ทำให้จิตวิญญานดวงใหม่ที่กำลังเติบโต โดนคุมขังให้อยู่ในกรอบของความคิดเหล่านั้น เขียนโดย… โอมี่

Friday, March 16, 2012

Fish fly Bird Swiming / ปลาบิน นกว่ายน้ำร่วมแสดงในเทศกาลศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วม "น้ำ" ใจ จัดโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับเคลือข่ายศิลปินร่วมสมัยผู้ประสบอุทกภัย และชุมชนศิลปะ V64 ARTSTUDIO ระหว่างวันที่ 16-8 เมษายน 2555 ณ V64 เว็บไซด์ http://www.v64artstudio.com
Art Exhibition " Heal Art Help The Artists Festival " Between 16 Mar-8 April 2012 , V64 Art Studio http://www.v64artstudio.com

Title: .Fish fly Bird Swiming
Size: 80 x 10 cm
Price: ฿ 20,000
Technique : Oil & Acylic color MeOmee Technique,
Meaning : Nature always make us surprises
Like a change of scene in the movie theater
Like a life is growing up and not noticed when it is


ชื่อภาพ : ปลาบิน นกว่ายน้ำ
ขนาดภาพ : 80 x 100 cm
ราคา : 20,000 bath
เทคนิค : สีน้ำมัน สีอคิลิค สไตล์โอมี่
ความหมาย ธรรมชาติทำให้เราประหลาดใจได้เสมอ เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงของฉากในหนังละคร เหมือนชีวิตที่เติบโตขึ้นโดยลืมสังเกตว่าเมื่อไหร่กัน

The mysteries of nature / ความลึกลับของธรรมชาติ
ร่วมแสดงในเทศกาลศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วม "น้ำ" ใจ จัดโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับเคลือข่ายศิลปินร่วมสมัยผู้ประสบอุทกภัย และชุมชนศิลปะ V64 ARTSTUDIO ระหว่างวันที่ 16-8 เมษายน 2555 ณ V64 เว็บไซด์ http://www.v64artstudio.com
Art Exhibition " Heal Art Help The Artists Festival " Between 16 Mar-8 April 2012 , V64 Art Studio http://www.v64artstudio.com


Title: The mysteries of nature.
Size: 80 x 10 cm
Price: ฿ 20,000
Technique : Oil & Acylic color MeOmee Technique,
Meaning : Nature always make us surprises
Like a change of scene in the movie theater
Like a life is growing up and not noticed when it is


ชื่อภาพ : ความลึกลับของธรรมชาติ
ขนาดภาพ : 80 x 100 cm
ราคา : 20,000 บาท
เทคนิค : สีน้ำมัน สีอคิลิค สไตล์โอมี่
ความหมาย ธรรมชาติทำให้เราประหลาดใจได้เสมอ เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงของฉากในหนังละคร เหมือนชีวิตที่เติบโตขึ้นโดยลืมสังเกตว่าเมื่อไหร่กัน

My Artwork Style

Abstract เป็นงานมโนศิลปะ หรือ ศิลปะนามธรรม หมายถึง แบบอย่างของทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ แสดงความรู้สึกของมนุษย์ต่อธรรมชาติแวดล้อม ถ่ายทอดเป็นรูป ภาพ จะมีลักษณะเป็นสองมิติ หรือ สามมิติ ส่วนใหญ่จะไม่พรรณนาเรื่องราวตามความเป็นจริง เรื่องราวล้วนเป็นนามธรรม การศึกษาศิลปะแอบสแตรกต้องใช้สมาธิปัญญาพอสมควรความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากดูภาพเขียนนามธรรมนี้ ไม่สามารถบรรยายหรือบอกใครให้เข้าใจได้


Video Art MeOmee

ประวัติการแสดงผลงานศิลปะ ของ สุรีรัตน์ โพธิ์ทอง (MeOmee)

-เขียนหนังสือและ วาดภาพประกอบหนังสือวรรณกรรมเด็ก “มหัศจรรย์วันธรรมดาของเด็กเลี้ยงวัว” ปีที่พิมพ์ มีนาคม 2553

-ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะ พฤกษา + คีตะ + ความฝัน 15 มิถุนายน 2553 – 31 กรกฏาคม 2553 ณ Art & Antique River City Complex Fl.2 Room 227

-ร่วมแสดงกับชมรมศิลปินตลาดนัดศิลปะ ในนิทรรศการชุด “ศิลปินไทย สังคมใหม่” เรื่องราวที่สะท้อนถึงสภาพแวดล้อมของเมือง ชีวิตผู้คน ความเป็นอยู่และสังคมปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2554 – 31 มิถุนายน 2554 ณ บ้านสีลมแกลลอลี่ สีลมซอย 19

-ร่วมแสดงนิทรรศการ นิทรรศการวาดเส้นเทิดพระเกียรติ "ในหลวงของปวงชนชาวไทย"ระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2554- 20 เมษายนเวลา 2554 ณ 333 สีลมแกลลอรี่

-เป็นวิทยากรเสนอการสร้างสรรค์งานศิลปะกับรายการสอนศิลป์ สถานี TPBS วันที่ 15 เมษายน 2554

- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมLANDSCAPE " LIVES ON EARTH"at Chiang mai.ณ หอศิลปคำดารา เชียงใหม่. กลางเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2554

-ร่วมแสดงนิทรรศการ 14 ศิลปิน จัดโดย “ Art Area Group” ณ บ้านสีลมแกรอรี่ ซอย 19 จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน -7 กรกฎาคม 2554

- ร่วมแสดงนิทรรศการ "ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ" รุ่นที่ ๒ จัดโดย หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรกฎาคม 2554 - กรกฎาคม 2555

-แสดงผลงาน 12 ชิ้น ที่ Little Monk Collection Gallery จ.ภูเก็ต ระหว่างเดือน กันยายน -ตุลาคม 2554

- ร่วมแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2 วันที่ 12 -27 พฤศจิกายน. 2554 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช รายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสา เพือนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

- ร่วมแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรม จิตกรไทย รวมใจสู้ภัยน้ำท่วม 54 ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2554 ชั้น 1 แกรนฮอลล์ สยามดิสเคอเวอรี่

- แสดงผลงาน จิตรกรรมแนวใหม่ ชุด ประวัติเมืองแม่ฮ่องสอน ณ ร้านนายสามหมอก อ.เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เว็บไซด์ http//www.naisarmmork.in.th ตั้งแต่เดือน มกราคม 2555

- ร่วมแสดงในเทศกาลศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วม "น้ำ" ใจ จัดโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับเคลือข่ายศิลปินร่วมสมัยผู้ประสบอุทกภัย และชุมชนศิลปะ V64 ARTSTUDIO ระหว่างวันที่ 16-8 เมษายน 2555 ณ V64 เว็บไซด์ http://www.v64artstudio.com


Working Experience / Exhibition of Sureerat Phothong (MeOmee).

- Write a book and Illustrator, children's books. "Weekday Wonders of children raised cattle" , year of publication in March 2553.

- Art Exhibition Vegetation Melody and Dream Art Exhibition June 15, 2553 - 31 July 2553 on the 2nd floor, the exhibition room 227 and 228, River City Shopping Complex, Charoen Krung 24.

-Art Exhibition with the club artist art market. In the exhibition series "Artists of Thai society, the new" stories that reflect the environment of the city people's lives and well-being society. During April 1, 2554 - June 31, 2554 at Baan Silom Galleria, Silom Soi 19 Li.

-Art Exhibition. Drawing Exhibition honor with Naphalarn Club organize. "King of the Thai people" during the April 2, 2554 - April 20, 2554 at 333 Gallery, B1 Floor , Room B33 , Silom Galleria , Silom Road , Soi 19 , Bangkok from April 2nd to April 20th 2011

- Resource offering creative art and art teaching station TPBS list on April 15, 2554

- Art Exhibition LANDSCAPE " LIVES ON EARTH"at Chiang Mai. At Khamdara Changmai on May –July 2011

- Art Exhibition “ 14 Artists by Art Area Group at Baan Silom Gallery. Silom soi 19. Silom Rd . 7th June – 7 July 2011 11.00 AM -19.00 PM

- Art Exhibition " Krusilapa 2th" at The Supreme Artist Hall between July 2011-July 2012

- On display Artwork 12 piece at Little Monk Collection Gallery Phuket Province between September- October 2011

-Art Exhibition in Honor of His Majesty the King 12-26 November 2011, at CentralFestival Pattaya Beach

- Art Exhibition " Hand in Hand For Thai Flood Victims 2011 25 November -6 December 2011, GrandHall Siam Discovery

- On display. A new painting.at Naisarmmork restaurant Muang Mae Hong Son province. Website http //www.naisarmmork.in.th since January 2555.

- Art Exhibition " Heal Art Help The Artists Festival " Between 16 Mar-8 April 2012 , V64 Art Studio http://www.v64artstudio.com